Kinh doanh & pháp luật
Hỗ trợ trực tuyến
Video clip

Trang chủ > Kinh doanh & Pháp luật

 • Mức phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá

  Ngày đăng: 14/11/2014

  Theo Thông tư số 155/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, kể từ ngày 08/12/2014, mức phí khi nộp hồ sơ thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo mức mới như sau:

  Thẩm định để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá là 4.000.000 đồng/lần thẩm định;

  Thẩm định để cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá là 2.000.000 đồng/lần thẩm định;

  Mức thu lệ phí cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá là 200.000 đồng/Giấy chứng nhận.

  Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 08/12/2014.