Kinh doanh & pháp luật
Hỗ trợ trực tuyến
Video clip

Trang chủ > Đất đai

 • Thông tư 11/2014/TT-BXD về công khai thông tin tham gia hoạt động xây dựng công trình

  Thông tư này quy định việc cung cấp, tiếp nhận, xem xét, công bố và quản lý thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực:Lập dự án đầu tư xây dựng công trình;Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;Thiết kế quy hoạch xây dựng;Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Giám sát chất lượng công trình xây dựng; Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng; Khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình...

  Thông tư 07/2014/TT-BXD hướng dẫn về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư

  Thông tư này hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư (sau đây gọi tắt là Nghị định số 84/2013/NĐ-CP), bao gồm: kế hoạch phát triển nhà ở phục vụ tái định cư; quản lý đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư và mua nhà ở thương mại để bố trí tái định cư; quản lý bán, cho thuê nhà ở phục vụ tái định cư; quản lý vận hành nhà ở phục vụ tái định cư...

  Thông tư 02/2014/TT-BXD hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản...

  Thông tư hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở