Kinh doanh & pháp luật
Hỗ trợ trực tuyến
Video clip

Trang chủ > Kinh doanh & Pháp luật

  • Bắt buộc tham gia BHXH với NLĐ làm việc theo HĐLĐ dưới 3 tháng

    Ngày đăng: 15/12/2014

    Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014, từ ngày 01/01/2018, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

    Cũng từ ngày 01/01/2018, người lao động là công dân nước ngoài vào Việt Nam làm việc có Giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề theo quy định được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.