Kinh doanh & pháp luật
Hỗ trợ trực tuyến
Video clip

Trang chủ > Kinh doanh & Pháp luật

  • Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam

    Ngày đăng: 01/04/2015

    Bắt đầu từ hôm nay - 01/4/2015, một số biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam bắt đầu có hiệu lực nhằm thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2015 – 2019 và Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2015 – 2019.

    Theo đó, mức thuế ưu đãi, điều kiện hưởng ưu đãi được quy định cụ thể tại Thông tư số 24/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2015 -2019 (AJCEP) và Thông tư số 25/2015/TT-BTC để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2015 -2019 (VJEPA)

    Thông tư 24/2015/TT-BTC và Thông tư 25/2015/TT-BTC đều có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2015.