Kinh doanh & pháp luật
Hỗ trợ trực tuyến
Video clip

Trang chủ > Kinh doanh & Pháp luật

 • Điều kiện để doanh nghiệp được thực hiện thủ tục BHXH qua mạng

  Ngày đăng: 16/03/2015

  Kể từ ngày 01/5/2015, người sử dụng lao động có thể thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  -  Có chứng thư số đang còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp theo quy định của pháp luật khi tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội;

  - Có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet;

  - Có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định và đăng ký với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

  Đây là nội dung được quy định tại Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 09/3/2015 thí điểm về giao dịch điện tử trong thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

  Cũng theo Quyết định này, người sử dụng lao động được lựa chọn giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội trực tiếp qua Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc thông qua Cổng giao dịch điện tử của Tổ chức I-VAN.