Kinh doanh & pháp luật
Hỗ trợ trực tuyến
Video clip

Trang chủ > Kinh doanh & Pháp luật

 • Giảm mạnh lãi suất cho vay đầu tư, xuất khẩu

  Ngày đăng: 25/12/2014

  Theo Thông tư số 189/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, kể từ ngày 11/12/2014, lãi suất đối với các khoản giải ngân vốn vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước đã giảm theo các mức:

  Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam giảm từ  10,5%/năm xuống còn 9,6%/năm.

  Lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam giảm từ 7,8%/năm xuống còn 7,2%/năm.

  Cũng theo Thông tư, mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng đồng Việt Nam vẫn được giữ ở mức 2,4%/năm. Mức chênh lệch lãi suất được áp dụng theo từng lần trả nợ của chủ đầu tư cho tổ chức tín dụng.