Kinh doanh & pháp luật
Hỗ trợ trực tuyến
Video clip

Trang chủ > Kinh doanh & Pháp luật

 • Mở rộng điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên về hải quan

  Ngày đăng: 26/02/2015

  Kể từ ngày 15/03/2015, điều kiện để doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên về hải quan được mở rộng hơn trước. Theo đó, doanh nghiệp phải tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế; điều kiện về chấp hành tốt pháp luật về kế toán, kiểm toán; điều kiện về hệ thống kiểm soát nội bộ và điều kiện về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu.

  Về điều kiện về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu, để được áp dụng chế độ ưu tiên, doanh nghiệp cần đảm bảo điều kiện: Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu đạt kim ngạch 100 triệu USD/năm (hiện là 200 triệu USD/năm); doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đạt kim ngạch 40 triệu USD/năm; doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa là nông sản, thủy sản sản xuất hoặc nuôi, trồng tại Việt Nam đạt kim ngạch 30 triệu USD/năm (hiện là 50 triệu USD/năm).

  Ngoài ra, đại lý thủ tục hải quan cũng được áp dụng chế độ ưu tiên nếu số tờ khai làm thủ tục hải quan trong năm đạt 20.000 tờ khai/năm.

  Đây là nội dung được quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.