Kinh doanh & pháp luật
Hỗ trợ trực tuyến
Video clip

Trang chủ > Kinh doanh & Pháp luật

 • Tạm dừng thủ tục hải quan nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm quyền SHTT

  Ngày đăng: 13/03/2015

  Kể từ ngày 15/3/2015, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm quyền SHTT, chủ thể quyền SHTT hoặc người được ủy quyền được quyền nộp hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan cho Chi cục Hải quan nơi đang thực hiện thủ tục hải quan đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu.

  Đây là nội dung quan trọng được ghi nhận tại Thông tư số 13/2015/TT-BTC quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất – nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền SHTT.

  Theo đó, chậm nhất 02 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận đủ bộ hồ sơ, nếu chấp nhận đơn đề nghị, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan.

  Thời hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan là 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan hải quan ra quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan và có thể gia hạn thêm 10 ngày nữa.

  Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2015.