Kinh doanh & pháp luật
Hỗ trợ trực tuyến
Video clip

Trang chủ >

 • Thủ tục và điều kiện thành lập Công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ như thế nào?

  Ngày đăng: 04/01/2014

  Thưa Luật sư, tôi và bạn muốn thành lập một công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Vậy xin Luật sư cho biết điều kiện và thủ tục để thành lập công ty bảo vệ là gì?

  Trả lời:

  Theo nghị định 52/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ, tôi xin nêu ra những điều kiện cơ bản để doanh nghiệp kinh doanh dich vụ bảo vệ.

  Đối với tổ chức, cá nhân trong nước:

  Để thành lập công ty bảo vệ thì các cá nhân hoặc tồ chức phải đảm bảo mức vốn pháp định là 2.000.000.000 VNĐ (hai tỷ đồng) và duy trì vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định trong suốt quá trình kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

  Hồ sơ chứng minh điều kiện về vốn quy định nêu trên bao gồm:

  a) Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức.

  b) Đối với số vốn được góp bằng tiền, phải có xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập;

  c) Đối với số vốn góp bằng tài sản, phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

  2. Trường hợp doanh nghiệp nước ngoài liên doanh với doanh nghiệp trong nước:

  Qui định đối với doanh nghiệp nước ngoài khi liên doanh với doanh nghiệp trong nước thành lập công ty bảo vệ:

              - Doanh nghiệp chuyên kinh doanh lĩnh vực bảo vệ;

   - Tổng giá trị tài sản doanh nghiệp từ 500.000 USD trở lên;

   - Thời gian hoạt động kinh doanh liên tục từ năm năm trở lên;

   - Có giấy chứng nhận của cơ quan thẩm quyền nước sở tại và người đại diện cho nguồn vốn về việc liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam;

              - Không có hành vi vi phạm pháp luật của nước sở tại.

  Ngoài ra còn có một số điều kiện, tiêu chuẩn đối với người đứng đầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ và thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự:

  1. Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và những người trong Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc và các sáng lập viên tham gia thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 4 Nghị định 52/2008/NĐ-CP;

  b) Có trình độ học vấn từ cao đẳng, đại học trở lên thuộc một trong các ngành kinh tế, luật.

  2. Những người đã làm việc cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ khác đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn phải thoả mãn thêm điều kiện: trong ba năm trước liền kề không làm quản lý hoặc giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

  3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ:

  a) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và biểu trưng (logo) của doanh nghiệp;

  b) Bản khai lý lịch (có dán ảnh và xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú), bản sao bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền), bản sao quyết định nghỉ hưu, xuất ngũ hoặc quyết định nghỉ việc (nếu có), phiếu lý lịch tư pháp của những người lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nêu tại khoản 1 Điều này.

  4. Cơ quan Công an có thẩm quyền theo quy định của Bộ Công an có trách nhiệm xem xét, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Như vậy việc thành lập công ty bảo vệ phải đáp ứng đủ các điều kiện trên và một số thủ tục giống như thành lập những doanh nghiệp khác.

       (Luật sư Nguyễn Thế Truyền - Chủ tịch điều hành

  Công ty Luật TNHH Thiên Thanh - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội)