Kinh doanh & pháp luật
Hỗ trợ trực tuyến
Video clip

Trang chủ > Tin tức - Sự kiện

 • Hội nghị Triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014

  Ngày đăng: 11/02/2014

  Sáng ngày 07/02, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã tổ chức Hội nghị Triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2014. Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Doãn Khánh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường,Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, đại diện pháp chế Bộ, ngành, doanh nghiệp, lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ đã đến dự.

  Hội nghị đã nghe Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Nguyễn Văn Lâm báo cáo tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2014. Theo đó, năm 2013 Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong lĩnh vực quản lý nhà nước về kiểm soát TTHC, cơ bản hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động cải cách TTHC, kiểm soát TTHC kiện toàn bộ máy làm công tác kiểm soát TTHC. Cục Kiểm soát TTHC đã tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Dự thảo; tham gia ý kiến, phối hợp thẩm định đối với 156 dự án, dự thảo văn bản QPPL có quy định TTHC. Để đảm bảo công khai, minh bạch các quy định hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp, Cục Kiểm soát TTHC đã kiểm soát chất lượng 12.009 hồ sơ TTHC nâng tổng số TTHC đã công bố trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC là 111.626 hồ sơ TTHC, số lượt truy cập để khai thác trong năm 2013 là hơn 1.387.144 lượt.

  Theo quy định tại Nghị định 20/2008/NĐ-CP, năm 2013, Cục đã tiếp nhận và xử lý 18 phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về sự không cần thiết, không hợp lý của các quy định hành chính; về hành vi không đúng đắn của các cán bộ, công chức cơ quan hành chính nhà nước khi giải quyết công việc. Ngoài ra công tác của Ban chỉ đạo Đề án Tổng thể đơn giản hoá TTHC giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (Đề án 896), nhiệm vụ thư ký Hội đồng tư vấn cải cách TTHC, đôn đốc thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại các Bộ, ngành địa phương; công tác tổ chức, tài chính – quản trị, thi đua – khen thưởng và các công tác khác đã được lãnh đạo Cục tập trung chỉ đạo thực hiện.

  Năm 2014, Cục Kiểm soát TTHC tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản, đề án nhằm hoàn thiện thể chế cho công tác kiểm soát TTHC, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, đáp ứng nhu cầu của người dân và tổ chức. Đôn đốc các Bộ, ngành địa phương tập trung thực hiện đơn giản hoá 687 TTHC tại các Nghị quyết của Chính phủ năm 2010 và các TTHC theo phương án đơn giản hoá được rà soát theo Quyết định số 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện công bố, công khai và niêm yết đầy đủ các TTHC tại nơi giải quyết TTHC, giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu. Thẩm định kỹ các dự án, dự thảo VBQPPL có quy định về TTHC, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện chế độ thông tin báo cáo về cải cách TTHC tại các Bộ, ngành, địa phương. Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn…

  Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến thẳng thắn của các đại biểu tham dự. Phát biểu tại Hội nghị, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Doãn Khánh nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế phải có mục tiêu xuất phát từ thực tiễn; kiểm soát TTHC cần tạo ra đựoc những TTHC chặt chẽ nhưng đơn giản, đảm bảo tính công khai, không chỉ đẩy mạnh việc cắt giảm các quy trình mà còn phải cắt giảm về thời gian và chi phí; phải đấu tranh loại bỏ tư tưởng lợi ích nhóm trong việc xây dựng thể chế và chính sách; xây dựng đội ngũ, bộ máy thực hiện công tác kiểm soát ngay từ đầu vào, từ nguồn xây dựng thể chế, chính sách; công tác kiểm tra cần giữ được kỷ cương, tăng cường vai trò kiểm soát của nhân dân của xã hội…

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Hà Hùng Cường ghi nhận những kết quả đã đạt được của Cục trong năm qua và nhấn mạnh một số nhiệm vụ tập trung trong thời gian tới. Theo đó, cần tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của đất nước; Rà soát, công bố kịp thời các TTHC mới hoặc đã được sửa đổi, bổ sung bảo đảm thống nhất áp dụng trong phạm vi toàn quốc; đôn đốc các Bộ, ngành tập trung thực hiện đơn giản hóa 687 TTHC tại 25 Nghị quyết của Chính phủ năm 2010 và các TTHC theo phương án đơn giản hoá được rà soát theo phương án đơn giản hoá được rà soát theo Quyết định số 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Tiếp tục tham mưu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản, đề án cải cách TTHC, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Thực hiện tốt vai trò giúp việc cho Hội đồng tư vấn cải cách TTHC trong việc tư vấn, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về sáng kiến cải cách TTHC; Tăng cường công tác phổi hợp với các đơn vị có liên quan, tiếp tục kiện toàn tổ chức, cán bộ làm công tác kiểm soát TTHC và thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị, kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC để phát hiện những điển hình tiên tiến cũng như kịp thời xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực  trong phục vụ nhân dân.

  Đáp từ, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Ngô Hải Phan cam kết trong thời gian tới với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, Cục sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Cũng tại Hội nghị, đồng chí đã trao quyết định bổ nhiệm cho 12 lãnh đạo cấp Phòng của Cục.

  Theo trang thông tin điện tử Bộ Tư pháp: http://www.moj.gov.vn/

  Tin cùng loại

 • Tham tán thương mại là “tai mắt” của DN trong nước
 • Quan hệ giữa vốn đầu tư và mô hình tăng trưởng
 • Ngân hàng tiết kiệm nhà ở: Khó khả thi!
 • DN chủ động chuẩn bị hàng Tết
 • Danh sách các đơn vị, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ nhiệm CLB Pháp chế doanh nghiệp nhiệm kỳ II (2007 - 2012)
 • Thấy gì từ vụ “kho cà phê” cầm cố 7 ngân hàng?
 • Đại hội Câu lạc bộ Pháp chế Doanh nghiệp lần III (nhiệm kỳ 2013 - 2018)
 • Đại hội Câu lạc bộ Pháp chế Doanh nghiệp lần III (nhiệm kỳ 2013 - 2018)
 • Tọa đàm về Luật Đất đai sửa đổi 2013
 • Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2014
 • Hà Nội tăng cường tăng cường kiểm tra công tác Thi hành án Dân sự
 • Hội nghị triển khai công tác pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ năm 2014
 • Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ
 • Hội nghị Triển khai công tác tổ chức xây dựng ngành Tư pháp năm 2014
 • Phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê của ngành Tư pháp giai đoạn 2014-2018
 • Hội nghị triển khai công tác hợp tác quốc tế năm 2014
 • Tổng cục Thuế tổ chức Hội thảo quốc tế Thực tiễn quản lý các thỏa thuận trước về giá tính thuế (APA)
 • Hội nghị triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp năm 2014
 • Hội Luật gia sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ kiện Trung Quốc
 • Hội nghị Pháp chế doanh nghiệp thường niên năm 2014
 • “Nhà thầu Trung Quốc chây ỳ sẽ bị phạt”
 • Sớm hoàn thiện danh mục cấm đầu tư, kinh doanh
 • Ủy ban Pháp luật cho ý kiến về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
 • Khung giá đất có thể tăng gấp đôi!
 • Chương trình truyền hình nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ
 • Sự kiện truyền thông về khai thác phát triển tài sản trí tuệ