Kinh doanh & pháp luật
Hỗ trợ trực tuyến
Video clip

Trang chủ > Tin tức - Sự kiện

 • Hội nghị Triển khai công tác tổ chức xây dựng ngành Tư pháp năm 2014

  Ngày đăng: 12/02/2014

  Sáng nay, ngày 12/02, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức xây dựng ngành Tư pháp năm 2014. Hội nghị có sự tham dự của đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban nội chính Trung ương, Bộ Nội vụ và một số cơ quan tư pháp, thi hành án dân sự địa phương. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

  Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Văn Quảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo tổng kết công tác xây dựng Ngành năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Theo đó, năm 2013 đã có sự đổi mới trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác tổ chức cán bộ của Bộ, trong đó tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, chính sách cán bộ, từng bước đưa công tác cán bộ đi vào nề nếp, khoa học, bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững của đội ngũ công chức trong những năm tiếp theo. Nhiều đổi mới trong công tác cán bộ theo tinh thần của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã được triển khai thực hiện như việc xác định biên chế, tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ trên cơ sở vị trí việc làm, gắn trực tiếp với nhu cầu của các đơn vị, nhờ vậy đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Ngành đã được tiếp tục kiện toàn thêm một bước cả về số lượng và chất lượng; chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ được giải quyết khách quan, kịp thời và theo đúng quy định của pháp luật.

  Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đẩy mạnh, trong đó có sự chuyển hướng tập trung vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ có trình độ chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng công vụ cho cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cải cách tư pháp, cải cách hành chính và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tổ chức bộ máy của Bộ, ngành tiếp tục được quan tâm kiện toàn, củng cố trên cơ sở phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

  Hội nghị đã nghe ý kiến của các đồng chí Thứ trưởng, trong đó về cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 được đề ra trong báo cáo. Tuy nhiên, các Thứ trưởng đề nghị cần khẩn trương xây dựng đề án vị trí việc làm để nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng như bố trí sắp xếp đúng người đúng việc, nâng cao hơn nữa đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên của ngành Tư pháp, quan tâm sát sao hơn nữa trong công tác đánh giá cán bộ, gắn với đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và khen thưởng. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của Bộ, ngành Tư pháp cần rà soát công việc, tổ chức bộ máy và biên chế của đơn vị để tổ chức công việc cho phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, tổ chức bộ máy tinh gọn.

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Hà Hùng Cường ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của công tác tổ chức xây dựng Ngành trong năm 2013. Năm 2014, nhiệm vụ đặt ra cho Bộ, ngành Tư pháp rất nặng nề, trong đó công tác tổ chức cán bộ được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Bộ trưởng nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2014: Khẩn trương xây dựng và ban hành các văn bản quy định trực tiếp về tổ chức cán bộ của cơ quan tư pháp ở Trung ương và địa phương trong đó đặc biệt lưu ý Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ, Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP; tập trung xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án về các giải pháp tổng thể kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân lực của Ngành; sớm hoàn thiện việc kiện toàn tổ chức các đơn vị thuộc Bộ, tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và địa phương theo đúng quy định của Chính phủ.

  Bộ trưởng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan tư pháp địa phương nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị và các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường sự liên thông, phối hợp giữa các đơn vị trong ngành Tư pháp, giữa các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tổ chức xây dựng ngành, tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp đủ về số lượng và mạnh về chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngành trong năm 2014 và những năm tiếp theo. Ngoài ra công tác tự kiểm tra, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đối với công tác cán bộ của các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan thi hành án dân sự cần tăng cường để kịp thời phòng, ngừa, phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm, xử lý nghiêm đối với các cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện tiêu cực, vi phạm pháp luật. Tập trung nghiên cứu đề xuất chương trình bồi dưỡng định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá công tác quản lý…

  Theo trang thông tin điện tử Bộ Tư pháp: http://www.moj.gov.vn/

   

  Tin cùng loại

 • Tham tán thương mại là “tai mắt” của DN trong nước
 • Quan hệ giữa vốn đầu tư và mô hình tăng trưởng
 • Ngân hàng tiết kiệm nhà ở: Khó khả thi!
 • DN chủ động chuẩn bị hàng Tết
 • Danh sách các đơn vị, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ nhiệm CLB Pháp chế doanh nghiệp nhiệm kỳ II (2007 - 2012)
 • Thấy gì từ vụ “kho cà phê” cầm cố 7 ngân hàng?
 • Đại hội Câu lạc bộ Pháp chế Doanh nghiệp lần III (nhiệm kỳ 2013 - 2018)
 • Đại hội Câu lạc bộ Pháp chế Doanh nghiệp lần III (nhiệm kỳ 2013 - 2018)
 • Tọa đàm về Luật Đất đai sửa đổi 2013
 • Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2014
 • Hà Nội tăng cường tăng cường kiểm tra công tác Thi hành án Dân sự
 • Hội nghị triển khai công tác pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ năm 2014
 • Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ
 • Hội nghị Triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014
 • Phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê của ngành Tư pháp giai đoạn 2014-2018
 • Hội nghị triển khai công tác hợp tác quốc tế năm 2014
 • Tổng cục Thuế tổ chức Hội thảo quốc tế Thực tiễn quản lý các thỏa thuận trước về giá tính thuế (APA)
 • Hội nghị triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp năm 2014
 • Hội Luật gia sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ kiện Trung Quốc
 • Hội nghị Pháp chế doanh nghiệp thường niên năm 2014
 • “Nhà thầu Trung Quốc chây ỳ sẽ bị phạt”
 • Sớm hoàn thiện danh mục cấm đầu tư, kinh doanh
 • Ủy ban Pháp luật cho ý kiến về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
 • Khung giá đất có thể tăng gấp đôi!
 • Chương trình truyền hình nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ
 • Sự kiện truyền thông về khai thác phát triển tài sản trí tuệ