Kinh doanh & pháp luật
Hỗ trợ trực tuyến
Video clip

Trang chủ > Tin tức - Sự kiện

 • Phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê của ngành Tư pháp giai đoạn 2014-2018

  Ngày đăng: 12/02/2014

  Ngày 08/02/2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 298/QĐ-BTP phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê của ngành Tư pháp giai đoạn 2014-2018 (Đề án).

  Đề án được xây dựng dựa trên những quy định pháp lý và yêu cầu về đổi mới công tác thống kê của ngành Tư pháp; đồng thời xuất phát từ thực trạng công tác thống kê và thực trạng ứng dụng CNTT vào công tác thống kê hiện nay của ngành Tư pháp. Một trong những mục tiêu quan trọng của Đề án là nhằm hoàn thành xây dựng và đưa vào ứng dụng các sản phẩm công nghệ thông tin hỗ trợ công tác thống kê của Ngành, theo hướng tự động hóa các hoạt động thu thập, tổng hợp, xử lý, truyền đưa thông tin thống kê; Thiết lập được phương tiện “mở” trên môi trường mạng để giới thiệu, phổ biến chính sách pháp luật về thống kê, quảng bá hoạt động và phổ biến thông tin thống kê của Ngành. Qua đó, bảo đảm tính toàn diện, chính xác, kịp thời của thông tin thống kê, phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành trong nội bộ Ngành và nhu cầu nghiên cứu, sử dụng thông tin thống kê của xã hội; góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Ngành Tư pháp.

  Để thực hiện các mục tiêu được nêu ra, Đề án đã đưa ra 6 nhóm nhiệm vụ cụ thể cần tập trung thực hiện trong giai đoạn 2014-2018 là: Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị CNTT phục vụ hoạt động thống kê của Ngành; Xây dựng trang thông tin về thống kê; Xây dựng, nâng cấp các phần mềm; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về CNTT cho đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê trong Ngành; Xây dựng Đề án Cơ sở dữ liệu thống kê điện tử của ngành Tư pháp; Tăng cường hợp tác, tham khảo kinh nghiệm trong và ngoài nước về ứng dụng CNTT vào công tác thống kê.

  Hi vọng việc triển khai hiệu quả Đề án này sẽ góp phần quan trọng vào việc đổi mới công tác thống kê của Ngành trong thời gian tới.

  Theo trang thông tin điện tử Bộ Tư pháp: http://www.moj.gov.vn/

   

  Tin cùng loại

 • Tham tán thương mại là “tai mắt” của DN trong nước
 • Quan hệ giữa vốn đầu tư và mô hình tăng trưởng
 • Ngân hàng tiết kiệm nhà ở: Khó khả thi!
 • DN chủ động chuẩn bị hàng Tết
 • Danh sách các đơn vị, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ nhiệm CLB Pháp chế doanh nghiệp nhiệm kỳ II (2007 - 2012)
 • Thấy gì từ vụ “kho cà phê” cầm cố 7 ngân hàng?
 • Đại hội Câu lạc bộ Pháp chế Doanh nghiệp lần III (nhiệm kỳ 2013 - 2018)
 • Đại hội Câu lạc bộ Pháp chế Doanh nghiệp lần III (nhiệm kỳ 2013 - 2018)
 • Tọa đàm về Luật Đất đai sửa đổi 2013
 • Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2014
 • Hà Nội tăng cường tăng cường kiểm tra công tác Thi hành án Dân sự
 • Hội nghị triển khai công tác pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ năm 2014
 • Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ
 • Hội nghị Triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014
 • Hội nghị Triển khai công tác tổ chức xây dựng ngành Tư pháp năm 2014
 • Hội nghị triển khai công tác hợp tác quốc tế năm 2014
 • Tổng cục Thuế tổ chức Hội thảo quốc tế Thực tiễn quản lý các thỏa thuận trước về giá tính thuế (APA)
 • Hội nghị triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp năm 2014
 • Hội Luật gia sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ kiện Trung Quốc
 • Hội nghị Pháp chế doanh nghiệp thường niên năm 2014
 • “Nhà thầu Trung Quốc chây ỳ sẽ bị phạt”
 • Sớm hoàn thiện danh mục cấm đầu tư, kinh doanh
 • Ủy ban Pháp luật cho ý kiến về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
 • Khung giá đất có thể tăng gấp đôi!
 • Chương trình truyền hình nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ
 • Sự kiện truyền thông về khai thác phát triển tài sản trí tuệ