LỊCH PHÁT SÓNG

17/12/2022
Số 608: Những rào cản khi áp dụng cơ chế sandbox- Làm thế nào để vượt qua
24/12/2022
Tập 609: Tiếp cận các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế quản trị rủi ro pháp lý
31/12/2022
Số 610: Tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực cho hoạt động đầu tư kinh doanh
07/01/2023
Số 611: Xác định thời điểm chuyển giao quyền sở hữu trong hợp đồng mua bán hàng hóa
14/01/2023
Số 612: Khiếm khuyết hàng hóa và trách nhiệm kiểm hàng của bên mua