LỊCH PHÁT SÓNG

01/04/2023
Số 622: Bảo hộ quyền SHTT đối với sáng tạo của AI – Thách thức pháp lý và cơ chế kiểm soát.
08/04/2023
Tập 623: Một số vướng mắc trong dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi và đề xuất sửa đổi
15/04/2023
Số 624: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) – Tháo gỡ nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp
22/04/2023
Số 625: Hoàn thiện Luật Giao dịch điện tử – Tạo khung pháp lý vững chắc xây dựng kinh tế số
29/04/2023
Số 626: Hủy niêm yết chứng khoán – Lưu ý nào cho các bên?