Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nghe báo cáo về công tác tổ chức Diễn đàn “Kinh doanh và Pháp luật” năm 2022

Theo báo cáo tại cuộc họp, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (Chương trình HTPLLN) đã phối hợp với Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế (PLDSKT) và các đơn vị liên quan tích cực chuẩn bị nội dung Diễn đàn.

 

Cụ thể, Chương trình HTPLLN đã tiếp tục tổng hợp các vướng mắc liên quan, gồm: Các vướng mắc mà cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phản ánh về Diễn đàn; Hoạt động rà soát pháp luật (của Bộ Tư pháp, của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ); Ý kiến phản ánh tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV và các nguồn khác.

Đồng thời, Chương trình HTPLLN tiếp tục hoàn thiện nội dung và chương trình hai Phiên thảo luận, gồm: Phiên thảo luận “Tiếp cận các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế và quản trị rủi ro pháp lý” và Phiên thảo luận “Tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực cho hoạt động đầu tư kinh doanh”. Ngoài ra, Ban Tổ chức Diễn đàn cũng đã triển khai nhiều hoạt động hậu cần và đề xuất sẽ có một số hình thức đổi mới tổ chức Diễn đàn như cho phép live-stream trên các mạng xã hội.

 

 

Các đại biểu dự họp đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Diễn đàn của Ban Quản lý Chương trình HTPLLN, của Ban Tổ chức Diễn đàn; đồng thời đánh giá cao chủ đề của Diễn đàn về nhận diên, tháo gỡ vướng mắc pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển, đặc biệt là vấn đề quản trị rủi ro pháp lý.

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Lê Thành Long lưu ý, cách thảo luận tại Diễn đàn cần tùy theo khả năng và lượng thông tin mà Ban Tổ chức tổng hợp được. Về nội dung thảo luận và kịch bản phóng sự, Bộ trưởng cho rằng phải đi vào những vấn đề chuyên môn về mặt khoa học, bảo đảm sự phù hợp trong khen ngợi những điểm tích cực và chỉ ra những điều còn hạn chế. Biểu dương một số công việc hậu cần kỹ thuật, Bộ trưởng cũng góp ý trình bày về mặt hình thức sao cho nhất quán giữa logo Diễn đàn, backdrop, giấy mời…

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu yêu cầu Ban Tổ chức Diễn đàn hoàn thiện kịch bản chi tiết cho cả Diễn đàn, kịch bản hai phóng sự làm tiền đề cho hai Phiên thảo luận; tiếp tục tập hợp các khó khăn, vướng mắc, lựa chọn những khó khăn, vướng mắc điển hình; xây dựng kế hoạch phân công công việc cho các bên phối hợp được đồng bộ, hiệu quả.

Đề nghị quan tâm đến công tác truyền thông cho Diễn đàn, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh Ban Quản lý Chương trình HTPLLN và Vụ PLDSKT phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo đảm Diễn đàn được tổ chức khoa học, thiết thực.

 

Translate »