Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho công trình condotel từ 20/5/2023

Đây là một trong những nội dung nổi bật của Nghị định 10/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Trên thực tế, trong thời gian qua việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với các công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch  gặp nhiều khó khăn.

Có địa phương chưa thực hiện được việc cấp giấy chứng nhận; có địa phương đã triển khai việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với các công trình, nhưng không phù hợp với quy định, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ đầu tư cũng như của người nhận chuyển nhượng quyền sở hữu.

Để giải quyết vướng mắc liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch trên đất thương mại, dịch vụ (gọi tắt là căn hộ condotel), Nghị định 10/2023/NĐ-CP đã bổ sung khoản 5 Điều 32 và sửa đổi, bổ sung Điều 72 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định về vấn đề này.

Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho công trình condotel
Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho công trình condotel (Ảnh minh họa)

Theo Nghị định mới, căn hộ condotel nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, kinh doanh bất động sản thì được chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ.

Thời hạn sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 126, khoản 1 Điều 128 của Luật Đất đai. Chủ sở hữu công trình xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản.Theo đó, thời hạn sở hữu của căn hộ condotel phụ thuộc vào mục đích sử dụng đất, theo quy định hiện hành thì thời hạn sở hữu không vượt quá 50 năm đối với đất được nhà nước giao, cho thuê để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ.

Khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ condotel, người mua chỉ được sử dụng đất và sở hữu căn hộ trong thời gian sử dụng đất còn lại của chủ đầu tư, chứ không được sử dụng ổn định lâu dài như loại đất ở.

Nghị định 10/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 20/5/2023.

(Theo Luật Việt Nam)

Translate »