Chỉ đạo của Thủ tướng về thúc đẩy thị trường bất động sản

Ngày 25/5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện 469/CĐ-TTg về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Thời gian qua, thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn do dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế giảm, khó khăn thị trường, pháp luật còn chồng chéo… Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ Xây dựng tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014 theo đúng Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn trong việc lập, phê duyệt các quy hoạch.

Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023…

Chỉ đạo của Thủ tướng về thúc đẩy thị trường bất động sản

Chỉ đạo của Thủ tướng về thúc đẩy thị trường bất động sản (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất huy động và cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư dự án bất động sản, người mua nhà tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan triển khai Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng, trong đó chủ lực là 04 ngân hàng thương mại Nhà nước.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 44/2014/NĐ-CP về pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất cụ thể.

Kiểm tra, đôn đốc các địa phương khẩn trương ban hành các quy định cụ thể theo thẩm quyền để triển khai thực hiện: quy định cụ thể điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất…trước ngày 15/6/2023.

Xem thêm nội dung  Công điện 469/CĐ-TTg

(Nguồn: Luật Việt Nam)

Translate »