Chính sách nhà ở, diện tích tách thửa đất, thu hồi đất có hiệu lực từ tháng 6/2023

Nhiều chính sách mới về nhà ở, diện tích tối thiểu để tách thửa đất, bồi thường khi thu hồi đất bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 6/2023. 

1. Bình Dương quy định diện tích tối thiểu tách thửa đất từ ngày 01/6/2023

Từ ngày 01/6/2023, diện tích tối thiểu được tách thửa đất tại Bình Dương được thực hiện theo Quyết định 12/2023/QĐ-UBND. Cụ thể như sau:

1.1. Đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất phi nông nghiệp

– Tại các phường là 300 m2.

– Tại các thị trấn là 500 m2.

– Tại các xã là 1.000 m2.

1.2. Đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp

– Tại thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Tân Uyên, thị xã Bến Cát: Tại các phường là 300m2; tại các xã là 1.000 m2.

– Tại huyện Bàu Bàng, huyện Bắc Tân Uyên, huyện Dầu Tiếng, huyện Phú Giáo: Tại các thị trấn là 2.000 m2; tại các xã là 3.000m2.

Chính sách nhà ở, diện tích tách thửa đất, thu hồi đất có hiệu lực từ tháng 6/2023

1.3. Đất phi nông nghiệp

– Đối với đất ở: Tại các phường là 60m2, tại các thị trấn là 80m2, tại các xã là 100m2.

– Đối với đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở)

+ Việc tách thửa đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) nằm ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được căn cứ cụ thể vào dự án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

+ Việc tách thửa đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được căn cứ cụ thể vào dự án đầu tư, chủ trương đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng phải đảm bảo các yêu cầu khả năng kết nối hạ tầng giao thông và các tiện ích hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo phòng cháy chữa cháy và mật độ xây dựng, hài hòa cảnh quan kiến trúc, bảo vệ môi trường, phù hợp với quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt.

2. Điểm mới về lựa chọn chủ đầu tư dự án xây nhà ở xã hội

Hiện nay, đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu thì yêu cầu có quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tuy nhiên, kể từ ngày 15/6/2023, theo Thông tư 03/2023/TT-BXD, trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt nhưng đáp ứng nội dung sau thì vẫn được coi là đủ điều kiện:

– Phải thuộc khu vực đã được phê duyệt quy hoạch phân khu đối với khu vực có yêu cầu phải lập quy hoạch phân khu, hoặc đã được phê duyệt quy hoạch chung đối với khu vực không yêu cầu lập quy hoạch phân khu.

– Khu đất dự kiến thực hiện dự án nhà ở phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực để quy định các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch và các yêu cầu liên quan về kết nối hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.

3. Bồi thường khi thu hồi đất tại dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành

Theo Quyết định 24/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai có hiệu lực từ ngày 10/6/2023, việc xác định vị trí, giá đất quy định trong bảng giá đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với phần diện tích còn lại thuộc dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành tiếp tục áp dụng theo quy định của bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020 – 2024 ban hành tại Quyết định 49/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019.

(Nguồn: Thư viện Pháp luật)

Translate »