Kinh Doanh & Pháp Luật | Tập 596: Bảo đảm khoản vay bằng tài sản của bên thứ 3 và lưu ý khi áp dụng
Khi cấp tín dụng cho doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân thông thường tổ chức tín dụng sẽ nhận bảo đảm bằng tài sản của bên được cấp tín dụng tức là bên đi vay. Thế nhưng trong một số trường hợp tài sản đảm bảo này lại là của một bên thứ 3 đứng ra bảo lãnh cho bên đi vay thông qua hợp đồng bảo lãnh hoặc hợp đồng ủy quyền. Tuy nhiên, khuôn khổ pháp lý về biện pháp bảo đảm này còn khá sơ lược và vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các tổ chức tín dụng. Và thực tế cũng cho thấy khá nhiều vụ tranh chấp liên quan tới tài sản đảm bảo giữa bên đứng ra bảo lãnh với các tổ chức tín dụng khi bên đi vay không thể hoàn thành nghĩa vụ thanh toán của mình. Vậy những lưu ý nào cho các tổ chức tín cũng như các bên liên quan trong các hợp đồng này.

Chương trình Kinh doanh và Pháp luật sẽ cùng các chuyên gia trao đổi và làm rõ vấn đề này với chủ đề: BẢO ĐẢM KHOẢN VAY BẰNG TÀI SẢN CỦA BÊN THỨ BA VÀ NHỮNG LƯU Ý KHI ÁP DỤNG.

Chương trình có sự tham gia của các khách mời:

1. TS Đỗ Giang Nam, Phó trưởng khoa Luật, Đại học Quốc gia HN

2. Luật sư Lê Văn Khánh, Luật sư trưởng Văn phòng Luật sư 118 Hà nội

Translate »