Kinh Doanh & Pháp Luật |Tập 610: Tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực cho hoạt đồng tư kinh doanh
Môi trường đầu tư và kinh doanh của Việt Nam thời gian qua đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên thực tế vẫn còn những hạn chế và bất cập trong thủ tục đầu tư kinh doanh, kinh doanh có điều kiện, cơ chế chọn nhà đầu tư làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đầu tư kinh doanh cũng như quyền tự chủ kinh doanh của các doanh nghiệp. Vậy khó khăn vướng mắc đó là gì, đâu là giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thủ tục đầu tư kinh doanh và khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp.

Translate »