Kinh Doanh & Pháp Luật |Tập 674: Hợp đồng vi phạm điều kiện về hình thức – Lưu ý pháp lý cho các bên
Hợp đồng được giao kết dựa trên cơ sở của tự do ý chí làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa các bên. Tuy nhiên, nhà làm luật cũng đòi hỏi hợp đồng phải tuân thủ một số quy định về hình thức nhất định. Thực tế cho thấy, đã từng có không ít hợp đồng bị toàn án tuyên vô hiệu khi vi phạm các điều kiện về hình thức hoặc nội dung. Song, cũng đã có tình huống về công nhận hiệu lực của hợp đồng vi phạm điều kiện về hình thức. Vậy, các bên trong hợp đồng sẽ cần phải lưu ý điều gì để có được một bản hợp đồng hoàn thiện, tránh những rủi ro liên quan đến sai phạm về hình thức và nội dung hợp đồng?

Nội dung này sẽ được các chuyên gia, phân tích và làm rõ trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật với chủ đề: Hợp đồng vi phạm điều kiện về hình thức – Lưu ý pháp lý cho các bên.

Chương trình có sự tham gia của các khách mời:

1. TS Lê Thị Giang – Khoa Pháp luật dân sự – Trường Đại học Luật – Đại học quốc gia Hà Nội

2. Th.S LS Hoàng Ngọc – Trưởng Văn Phòng Văn Phòng Luật Sư Nhiệt Tâm & Cộng Sự.

Translate »