Kinh Doanh & Pháp Luật |Tập 676: Một số vướng mắc trong dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi và đề xuất sửa đổi
Tháng 9 năm 2022, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ xây dựng đã đưa ra và lấy ý kiến về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Dự thảo này nhằm hoàn thiện các quy định của Luật Nhà ở năm 2014 để phù hợp tình hình thực tế, tháo gỡ các hạn chế còn tồn tại, bảo đảm tính hợp hiến và tính thống nhất, đồng bộ với các quy định pháp luật khác có liên quan. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều điểm mới tiến bộ, dự thảo Luật cũng còn một số bất cập cần được tiếp tục rà soát và hoàn thiện. Vậy, đâu là những vướng mắc còn tồn tại trong dự thảo luật? Và cần phải có giải pháp gì để tháo gỡ những nút thắt đó? Nội dung này sẽ được các chuyên gia, phân tích và làm rõ trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật ngày hôm nay với chủ đề: Một số vướng mắc trong Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi và đề xuất sửa đổi. Mời quý vị cùng theo dõi!

Chương trình có sự tham gia của các khách mời:

– Khách mời 1: LS Nguyễn Thành Chung Công ty Luật Veltus, Phó chủ tịch CLB Bất động sản HN

– Khách mời 2: Luật sư Trần Tuấn Anh, GĐ Công ty Luật Minh Bạch

Translate »