Kinh Doanh & Pháp Luật |Tập 677 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) – Tháo gỡ nhiều vướng mắc cho DN
Đất đai là yếu tố đầu vào quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số quy định của Luật Đất đai hiện hành đang có sự chồng chéo, mâu thuẫn với các quy định về đất đai của các luật khác, một số quy định chưa phù hợp với thực tiễn hoặc chưa có quy định điều chỉnh với những hoạt động mới, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp. Những hạn chế, bất cập này được kỳ vọng sẽ được khắc phục trong lần sửa đổi Luật Đất đai tới đây. Theo đánh giá của các chuyên gia, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có nhiều quy định mới tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo hướng tích cực. Vậy, điểm mới đó là gì? Đâu là những điểm cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện trong thời gian tới? Xung quanh vấn đề này, Chương trình “Kinh doanh và Pháp luật” hôm nay sẽ cùng với các chuyên gia trao đổi, làm rõ với chủ đề: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) – Tháo gỡ nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp.

Chương trình có sự tham gia của các khách mời:

– Khách mời 1: PGS.TS Doãn Hồng Nhung – Trường Đại học Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội, Ban Pháp chế, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam;

– Khách mời 2: TS. Đặng Văn Quang – Chuyên gia bất động sản, Công ty CP Quản lý và Phát triển bất động sản Thái Nam.

Translate »