Kinh Doanh & Pháp Luật | Tập 582: Tranh chấp đòi bồi thường theo HĐ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển
Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển là hình thức vận chuyển khá phổ biến trong thương mại, nhất là trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế. Tuy nhiên, đây cũng là hình thức vận chuyển tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi vận chuyển hàng hóa qua đường biển khá phức tạp và chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Nguy cơ phải đối diện với việc thoái thác trách nhiệm bồi thường thiệt hại của bên vận chuyển, vấn đề gian lận, giả mạo vận đơn, chứng từ… là hiện hữu, nhất là đối với việc vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển.

Vậy, các bên cầm làm gì khi đối diện với các tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển? Chương trình “Kinh doanh và Pháp luật” sẽ cùng với các chuyên gia trao đổi, làm rõ với chủ đề: Tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

Chương trình có sự tham gia tư vấn của:

1. PGS.TS Trần Văn Nam – Trưởng Khoa Luật, ĐH Kinh tế Quốc dân, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam;

2. Luật sư Bùi Văn Thành – Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam.

Translate »