Kinh Doanh Và Pháp Luật | Tập 562: Áp dụng lý lẽ công bằng trong giải quyết tranh chấp
Giải quyết những tranh chấp dân sự, kinh tế phát sinh trong xã hội luôn luôn là những đòi hỏi của đời sống xã hội. Đối với những tranh chấp phức tạp mà không có quy phạm pháp luật để áp dụng, không có tập quán, không có luật để áp dụng tương tự, không có án lệ thì nguyên tắc chung của luật là lẽ công bằng được áp dụng. Thưc tế đã cho thấy, có những tranh chấp chỉ có thể áp dụng lẽ công bằng mới giải quyết được. Áp dụng lẽ công bằng là một việc phức tạp, nhằm giải quyết kịp thời những tranh chấp phát sinh theo nguyên tắc không thể viện cớ chưa có luật thì không giải quyết. Vậy lẽ công bằng là gì và được quy định như thế nào trong luật? Và áp dụng lẽ công bằng cần tuân theo những nguyên tắc nào?

Những thông tin này sẽ được các chuyên gia chia sẻ và phân tích trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật ngày hôm nay với chủ đề: ÁP DỤNG LẼ CÔNG BẰNG TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.

Chương trình có sự tham gia của các khách mời:

– PGS.TS Ngô Quốc Chiến, GV cao cấp, Khoa Luật, Đại học Ngoại thương, HN

– Luật sư Nguyễn Thị Hồng Linh, GĐ Công ty Luật TNHH Link&Partners

Translate »