Kinh Doanh Và Pháp Luật | Tập 565: Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho DN Việt trên môi trường số
Cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các doanh nghiệp có nhiều cơ hội sáng tạo và phân phối tác phẩm đến rộng rãi công chung thông qua phương tiện internet. Tuy nhiên, môi trường số cũng đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình cũng như hoạt động của các cơ quan quản lý, thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan, nhất là trong bối cảnh hành vi vi phạm bản quyền trên không gian mạng có sự tham gia của nhiều chủ thể từ các quốc gia khác nhau.

Vậy, các doanh nghiệp Việt cần phải làm gì để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình trên môi trường số? Đâu là sự hỗ trợ và đồng hành cần có của cơ quan Nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp? Xung quanh vấn đề này, Chương trình “Kinh doanh và Pháp luật” hôm nay sẽ cùng với các chuyên gia trao đổi, làm rõ với chủ đề: Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp Việt trên môi trường số.

Chương trình có sự tham gia của các khách mời:

1. TS. Phạm Thị Kim Oanh – Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ VHTT&DL;

2. Luật sư Lê Quang Vinh – Giám đốc Công ty Cổ phần SHTT Bross và Cộng sự.

Translate »