Kinh Doanh Và Pháp Luật | Tập 567: Tạo đà phát triển cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Với gần 4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tổng vốn đầu tư mạo hiểm vào các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam năm 2021 đạt kỷ lục với hơn 1,4 tỷ USD. Con số này cao gấp 3 lần năm 2020 (451 triệu USD) và gấp 1,5 lần so với con số 874 triệu USD hồi năm 2019, có thể nói, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam đã và đang có sự phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, phải nhìn nhận thực tế, hệ sinh thái khởi nghiệp ở nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là về mặt pháp lý vẫn chưa theo kịp sự phát triển và nhu cầu thực tiễn. Vậy, đâu là giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo đà cho sự phát triển của các DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong giai đoạn tới?

Chương trình “Kinh doanh và Pháp luật” sẽ cùng với các chuyên gia trao đổi, làm rõ với chủ đề: Tạo đà phát triển cho DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Translate »