Kinh Doanh Và Pháp Luật | Tập 569: Ủy thác đầu tư chứng khoán – Lưu ý nào cho các bên
Thời gian qua có không ít trường hợp các công ty huy động vốn thông qua các hợp đồng uỷ thác đầu tư, hợp đồng uỷ thác giao dịch, hợp đồng uỷ thác quản lý… cam kết với mức lãi cao. Tuy nhiên, trên thực tế không phải phi vụ ủy thác đầu tư nào cũng thuận lợi. Do không có cơ chế kiểm soát, do không thống nhất được tỉ suất lợi nhuận….nên nhiều nhà đầu tư đã mất trắng hoặc theo kiện tụng tốn kém thời gian và tiền bạc.

Vậy, nguyên dẫn đến đến thực trạng này là gì? Đâu là lưu ý cho các bên cũng như cảnh báo đối với nhà đầu tư? Xung quanh vấn đề này, chương trình “Kinh doanh và Pháp luật” sẽ có cuộc trao đổi với các chuyên gia làm rõ với chủ đề: Ủy thác đầu tư chứng khoán – Lưu ý nào cho các bên?

 

Translate »