Kinh Doanh Và Pháp Luật | Tập 584: Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thách khoáng sản
Việt Nam được biết đến là đất nước có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, trong đó khoáng sản cũng chiếm một tỉ lệ lớn. Khai thác khoáng sản là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện đem lại nhiều tiềm năng và lợi nhuận trong tương lai cho các doanh nghiệp. Cùng với đó thì hoạt động chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản trong những năm gần đây diễn ra khá phổ biến. Và thực tế cũng cho thấy nếu hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản có thiếu xót hoặc nhầm lẫn trong việc xác định rõ tên khoáng sản, địa điểm thăm dò, sản lượng khai thác, thời gian khai thác thì việc tranh chấp giữa hai bên rất dễ xảy ra mặc dù hoạt động này đã được quy định rõ trong Luật Khoáng sản và các luật liên quan.

Vậy các doanh nghiệp có nguy cơ đối mặt với nhưng rủi ro nào khi tham gia hoạt động này? Và đâu là giải pháp có thể hạn chế được tình trạng này? Chương trình Kinh doanh và Pháp luật sẽ làm rõ vấn đề này qua phần trao đồi, bình luận của các chuyên gia về chủ đề: HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN NHỮNG RỦI RO CẦN BIẾT

Chương trình có sự tham gia của các khách mời:

1. Luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật hợp danh Minh Bạch

2. Luật sư Nguyễn Hoàng Đạo, Văn phòng Luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự

Translate »