Kinh Doanh Và Pháp Luật | Tập 585: Xác định lỗi trong hợp đồng đặt cọc và lưu ý cho doanh nghiệp
Đặt cọc là một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong giao dịch dân sự dân sự nói chung và trong hoạt động mua bán đất đai nói riêng. Các vụ việc liên quan đến tranh chấp hợp đồng đặt cọc ngày càng tăng về số lượng cũng như tính chất phức tạp. Trên thực tế, quan điểm áp dụng pháp luật để giải quyết các loại tranh chấp hợp đồng đặt cọc vẫn còn có sự không thống nhất. Việc xác định lỗi trong HĐ đặt cọc cũng còn nhiều quan điểm khác nhau.

Vậy, lưu ý nào cho các bên khi thỏa thuận, giao kết và thực hiện hợp đồng đặt cọc để tránh những rủi ro và tranh chấp không đáng có? Chương trình “Kinh doanh và Pháp luật” sẽ cùng với các chuyên gia trao đổi, làm rõ với chủ đề: Xác định lỗi trong hợp đồng đặt cọc và lưu ý cho doanh nghiệp.

Chương trình có sự tham gia của các khách mời:

1. TS.LS Lưu Tiến Dũng – Công ty Luật TNHH YKVN, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam;

2. Luật sư Bùi Văn Thành – Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam.

Translate »