Kinh Doanh Và Pháp Luật | Tập 586: Chủ sàn thương mại thu hộ thuế lo ngại nhiều bất cập
Nhằm tăng cường công tác quản lý thuế, cũng như tránh được tình trạng thất thu thuế đối với các chủ thể, cá nhân đang kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử. Mới đây, Bộ Tài chính đã soạn thảo dự thảo sửa đổi nghị định 126/ 2020 về quản lý thuế trong đó có nội dung quy định trách nhiệm các sàn thương mại phải kê khai và nộp thuế hộ cho các cá, tổ chức nhân kinh doanh.

Vậy những ý kiên xoay quanh nội dung này là gì? Những quy định mới này sẽ tác động như thế nào đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, của các sàn giao dịch thương mại điện tử? Tất cả những nội dung này sẽ được Chương trình Kinh doanh và pháp luật cùng các chuyên gia trao đổi và phân tích với chủ đề: CHỦ SÀN THƯƠNG MẠI THU HỘ THUẾ LO NGẠI NHIỀU BẤT CẤP.

Chương trình có sự tham gia của các khách mời:

1. PGS.TS Lê Xuân Trường, Trưởng khoa Thuế và Hải quan Học viện Tài chính

2. TS Chử Bá Quyết, Phó trưởng khoa Thương mại Điện tử, Trường Đại học Thương mại.

Translate »