Kinh Doanh Và Pháp Luật | Tập 587: Vướng mắc bất cập trong đòi bồi thường sở hữu trí tuệ
Với tính chất đặc thù là một loại tài sản vô hình, vấn đề yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại đối với quyền sở hữu trí tuệ mang những khác biệt nhất định so với bồi thường thiệt hại nói chung. Trên thực tế vẫn có cách tiếp cận và áp dụng quy định về bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không thống nhất gây khó cho các bên khi yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Vậy, vướng mắc, bất cập trong việc đòi yêu cầu bồi thường thiệt hại về SHTT hiện nay là gì? Đâu là lưu ý cho các bên trong việc đòi bồi thường thiệt hại khi quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm? Chương trình “Kinh doanh và Pháp luật” sẽ cùng với các chuyên gia trao đổi, làm rõ với chủ đề: Vướng mắc, bất cập trong đòi bồi thường thiệt hại về SHTT.

Chương trình có sự tham gia của các khách mời:

1. Luật sư Lê Quang Vinh – Giám đốc Công ty Cổ phần SHTT Bross và Cộng sự;

2. TS. Vương Thanh Thúy – Trưởng Bộ môn Luật Sở hữu trí tuệ, Trường Đại học Luật Hà Nội.

Translate »