Kinh Doanh Và Pháp Luật | Tập 588: Bảo hiểm trùng và nguyên tắc đóng góp bồi thường
Bảo hiểm là sự thỏa thuận hợp pháp giữa các bên với mục đích nhằm bảo vệ quyền lợi tài chính của người tham gia khi có rủi ro. Bảo hiểm đã có mặt từ lâu, tuy nhiên các khái niệm xoay quanh như bảo hiểm trùng hay đồng bảo hiểm thì đối với nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vẫn còn khá mới và mơ hồ. Thực tế cũng cho thấy đã có một số tranh chấp đã xảy ra giữa người được bảo hiểm với công ty bảo hiểm, hay giữa các công ty bảo hiểm với nhau khi xảy ra trường hợp bảo hiểm trùng. Và để cùng tìm hiểu về khái niệm này cũng như quy tắc đóng góp bồi thường giữa các công ty bảo hiểm trong các trường hợp này đang được pháp luật quy định như thế nào?

Chương trình Kinh doanh và Pháp luật ngày hôm nay sẽ cùng các chuyên gia trao đổi và làm rõ với chủ đề: BẢO HIỂM TRÙNG VÀ NGUYÊN TẮC ĐÓNG GÓP BỒI THƯỜNG.

Chương trình có sự tham gia của các khách mời:

1. PGS.TS Phạm Thị Giang Thu, Giảng viên cao cấp, Phó trưởng khoa Luật Kinh tế, Đại học Luật HN

2. Luật sư Lê Văn Khánh, Luật sư Trưởng Văn phòng Luật sư 118 Hà Nội

Translate »