Kinh Doanh Và Pháp Luật | Tập 589: Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và cảnh báo tuân thủ của DN
Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm là một trong ba hành vi hạn chế cạnh tranh gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh trên thị trường cũng như ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng. Hiện nay, các hành vi vi phạm về thoả thuận hạn chế cạnh tranh ngày càng đa dạng, phức tạp, nhất là việc ấn định giá hàng hóa, dịch vụ, khiến cho việc phát hiện và điều tra các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trở nên khó khăn, thách thức hơn. Vậy, thực trạng này đang diễn ra như thế nào? Mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong lĩnh vực này hiện nay ra sao? Đâu là cơ chế xử lý vi phạm cũng như cảnh báo cho các doanh nghiệp?

Chương trình “Kinh doanh và Pháp luật” sẽ cùng với các chuyên gia trao đổi, làm rõ với chủ đề: Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và cảnh báo tuân thủ của DN.

Chương trình có sự tham gia của các khách mời:

1. TS. Trần Mai Hiến – Vụ trưởng, Thành viên Hội đồng cạnh tranh Quốc gia;

2. PGS.TS Tăng Văn Nghĩa – Trường Đại học Ngoại thương

Translate »