Kinh Doanh Và Pháp Luật | Tập 590: Quảng cáo so sánh bài học từ vụ tranh chấp trong thực tiễn
Quảng cáo là hoạt động xúc tiến thương mại của doanh nghiệp để giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình. Tuy nhiên, để bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, nhiều quy định của pháp luật đã nghiêm cấm các doanh nghiệp thực hiện quảng cáo so sánh.Vì bản chất của hành vi quảng cáo so sánh trực tiếp được biểu hiện thông qua việc cố ý đưa vào các sản phẩm quảng cáo của doanh nghiệp mình các thông tin mang tính chất so sánh trực tiếp giữa hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác theo hướng có lợi cho doanh nghiệp mình.

Vậy các doanh nghiệp cần phải lưu ý những gì khi thực hiện các kế hoạch, chiến dịch truyền thông quảng cáo? Nội dung này sẽ được các chuyên gia trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật ngày hôm nay trao đổi và làm rõ với chủ đề: QUẢNG CÁO SO SÁNH BÀI HỌC TỪ VỤ TRANH CHẤP TRONG THỰC TIỄN.

Chương trình có sự tham gia của các khách mời:

1. Hà Công Anh Bảo Phó trưởng khoa Luật Đại học Ngoại thương Hà Nội

2. Luật sư Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Luật Thái An

Translate »