Kinh Doanh Và Pháp Luật | Tập 592: Chứng thư bảo lãnh lưu ý nào cho các bên
Để đảm bảo khả năng thực hiện hợp đồng giữa các bên, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đã ra đời, một trong số các biện pháp đó là bảo lãnh tín dụng. Bảo lãnh tín dụng là cam kết bằng văn bản của bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không trả hoặc trả không đầy đủ, đúng hạn nợ vay đã cam kết với bên nhận bảo lãnh theo quy định tại hợp đồng bảo lãnh. Tuy nhiên với phương thức này vẫn tiềm ẩn khá nhiều rủi ro cho cả bên nhận bảo lãnh và Ngân hàng.

Vậy lưu ý nào cho các bên khi ký kết và thực hiện chứng thư bảo lãnh? Nội dung này sẽ được các chuyên gia trao đổi và phân tích trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật ngày hôm nay với chủ đề: CHỨNG THƯ BẢO LÃNH LƯU Ý NÀO CHO CÁC BÊN THAM GIA?

Chương trình có sự tham gia của các khách mời:

1. TS Hà Công Anh Bảo, Phó trưởng khoa Luật, Đại học Ngoại thương Hà Nội

2. Luật sư Nguyễn Thị Hồng Linh, GĐ Công ty Luật TNHH Link&Partners

Translate »