Kinh Doanh Và Pháp Luật | Tập 594:Thiệt hại thực tế và thiệt hại tiềm năng trong hợp đồng thương mại
Cách xác định thiệt hại trong các vụ vi phạm hợp đồng là vấn đề hết sức quan trọng. Bởi việc xác định thiệt đúng và đủ là điều kiện để đảm bảo cho các nguyên tắc bồi thường thiệt hại. Ngoài các thiệt hại thực tế thì còn có những khoản thiệt hại gián tiếp, hay còn gọi là thiệt hại tiềm năng do vi phạm hợp đồng gây ra. Vậy cách tính những khoản thiệt hại này như thế nào cho đúng và hợp lý là vấn đề mà nhiều doanh nghiệp quan tâm. Hiện nay, Bộ luật dân sự đã có một số quy định về xác định thiệt hại trong một số trường hợp cụ thể để các bên có thể dựa vào đó mà xác định thiệt hại cũng như là cơ sở để thỏa thuận về mức bồi thường. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp vẫn xảy ra tranh chấp trong quá trình xác định giá trị thiệt hại.

Chương trình Kinh doanh và pháp luật sẽ cùng bàn luận và đưa ra những vấn đề cần lưu ý qua phần trao đổi và phân tích của các chuyên gia trong chương trình với chủ đề: CÁCH XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI THỰC TẾ VÀ THIỆT HẠI TIỀM NĂNG TRONG HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI.

Chương trình có sự tham gia của các khách mời:

1. TS Kiều Thị Thùy Linh, Phó chủ nhiệm Khoa Luật Học viện Phụ nữ Việt Nam

2. Luật sư Nguyễn Thanh Phương, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

Translate »