Kinh Doanh và Pháp Luật | Tập 596: Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm
Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm là việc bên mua bảo hiểm chuyển giao tư cách pháp lý cho chủ thể khác. Theo đó, người nhận chuyển nhượng sẽ trở thành bên mua bảo hiểm mới đảm nhiệm nghĩa vụ và nhận đầy đủ quyền lợi khác theo quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

Theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm thì việc chuyển nhượng chỉ có hiệu lực khi bên mua bảo hiểm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc chuyển nhượng hợp đồng và được doanh nghiệp đó đồng ý bằng văn bản.

Tuy nhiên, trên thực tế, đã phát sinh không ít tranh chấp liên quan đến thủ tục chuyển nhượng, hiệu lực của hợp đồng khi chuyển nhượng cũng như nghĩa vụ đóng phí, bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự kiện bảo hiểm…

Vậy, tính pháp lý của hợp đồng bảo hiểm khi chuyển giao quyền sở hữu tài sản là gì? Đâu là lưu ý cho các bên để đảm bảo hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm trong những trường hợp này?

Chương trình “Kinh doanh và Pháp luật” hôm nay sẽ cùng với các chuyên gia trao đổi, làm rõ với chủ đề: CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM – LƯU Ý NÀO CHO CÁC BÊN?
Khách mời:
– TS Vũ Đình Ánh- Chuyên gia Kinh tế
– TS Lê Nết- TTV Trung tâm Trọng tại

Translate »