Kinh Doanh và Pháp Luật | Tập 601: Thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh
Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, việc bảo mật thông tin là điều quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Do đó, để hạn chế rủi ro của việc tiết lộ thông tin, đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp, thường khi giao kết và thực hiện hợp đồng lao động, các bên thường ký kết một thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh.

Thực tế, đã phát sinh nhiều tranh chấp liên quan đến Thỏa thuận này. Vậy, giá trị pháp lý của thỏa thuận này như thế nào? Đâu là lưu ý cho các bên khi ký kết và thực hiện các cam kết trong Thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh?

Chương trình “Kinh doanh và Pháp luật” hôm nay sẽ cùng với các chuyên gia trao đổi, làm rõ với chủ đề: Thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh – Lưu ý nào cho các bên?
Xin được giới thiệu các chuyên gia chia sẻ:

– Bà Nguyễn Kim Dung – Giám đốc Pháp chế Trường ĐH Anh Quốc Việt Nam, Hòa giải viên Trung tâm Hòa giải Việt Nam
– Luật sư Đoàn Thu Nga – Giám đốc Công ty Luật TNHH LawPro.

 

Translate »