Kinh Doanh và Pháp Luật | Tập 604 : Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư bất động sản
Hợp đồng hợp tác đầu tư bất động sản chính là hợp đồng Hợp tác Đầu tư được ký kết giữa các bên để cùng hợp tác xây dựng dự án bất động sản và phân chia lợi nhuận theo thỏa thuận cam kết.

Mô hình hợp tác kinh doanh phát triển dự án bất động sản thực hiện bởi các đơn vị khác nhau có thể mang lại nhiều lợi ích cho các bên, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp có quỹ đấy eo hẹp, không đủ tài chính và kinh nghiệm để triển khai dự án độc lập.
Tuy nhiên, trên thực tế, không ít những tranh chấp đã xảy ra liên quan đến hợp đồng hợp tác đầu tư bất động sản, gây ra nhiều thiệt hại về tài chính và thời gian cho các bên. Vậy những rủi ro thường gặp là gì? Các bên cần lưu ý gì khi tiến hành ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư bất động sản?
Những nội dung này sẽ được các chuyên gia chia sẻ và phân tích trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật ngày hôm nay với chủ đề: Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư bất động sản – Lưu ý nào cho các bên.
Với sự tham gia của các khách mời:
– Luật sư Nguyễn Đức Mạnh – Công ty luật Bizlink
– PGS.TS. Doãn Hồng Nhung – Giảng viên Cao cấp, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội – Phó trưởng ban Pháp chế Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Translate »