Kinh Doanh Và Pháp Luật | Tập 606: Khắc phục những bất cập của đấu giá trực tuyến
Trong bối cảnh thực hiện giãn các xã hội do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, việc sử dụng hình thức đấu giá trực tuyến tại nhiều nơi đã góp phần đảm bảo việc xử lý tài sản của các tổ chức theo đúng kế hoạch. Đồng thời, hình thức đấu giá này còn hạn chế tối đa tình trạng thông đồng, dìm giá và đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả.

Tuy nhiên, qua thực tế triển khai, những quy định về đấu giá trực tuyến trong Luật đấu giá tài sản và Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu giá tài sản đã phát sinh một số bất cập, hạn chế, không đảm bảo tính thống nhất trong thực tiễn tổ chức thực hiện. Vậy thực trạng cụ thể khi áp dụng Luật đấu giá tài sản và Nghị định 62/2017/NĐ-CP hiện nay như thế nào? Những nút thắt nào đang cần được tháo gỡ?

Những nội dung này sẽ được các chuyên gia chia sẻ và phân tích trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật ngày hôm nay với chủ đề: SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 62/2017: KHẮC PHỤC NHỮNG BẤT CẬP CỦA ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN

Khách mời:

– Bà Nguyễn Thị Mai – Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp

– Bà Nguyễn Minh Thảo – Trưởng Ban Môi trường kinh doanh – Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM)

Translate »