Kinh Doanh và Pháp Luật | Tập 608: Những rào cản khi áp dụng cơ chế Sandbox
Trong giai đoạn 2016 – 2021, Việt Nam mới chỉ có 2 cơ chế thí điểm có cách tiếp cận tương tự như một khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới, Sandbox là taxi công nghệ và Mobile Money. Đến nay khung pháp lý thử nghiệm trong các lĩnh vực vẫn chưa hoàn thiện, gây khó cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, cũng như cơ quan quản lý nhà nước. Vây đâu là khung pháp lý thử nghiệm cần có cho các mô hình kinh doanh mới.

Với sự tham gia của các khách mời:

– Ông Nguyễn Quang Đồng- Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách và truyền thông

– Ông Phạm Tuấn Hiệp- GĐ Ươm tạo BK Holding, GĐ Quy BK Fun

Translate »