Kinh Doanh và Pháp Luật | Tập 611: Chuyển giao quyền sở hữu trong hợp đồng mua bán hàng hóa
Chuyển giao quyền sở hữu là sự dịch chuyển quyền sở hữu từ chủ thể này sang chủ thế khác thông qua hợp đồng hay là hành vi pháp lý đơn phương. Theo quy định của Luật Thương mại 2005, quyền sở hữu được chuyển từ bên bán sang bên mua kể từ thời điểm hàng hóa được chuyển giao, trừ các bên có thỏa thuận khác.

Mặc dù ít được các bên trong hợp đồng đề cập đến, thế nhưng việc chuyển quyền sở hữu lại là yếu tố quan trọng để xác định bên chịu rủi ro hàng hóa khi xảy ra sự cố. Vậy, thời điểm chuyển giao quyền sở hữu được xác định như thế nào? Đâu là lưu ý cho các bên khi giao kết và thực hiện hợp đồng liên quan đến việc xác định thời điểm chuyển giao quyền sở hữu?

Chương trình “Kinh doanh và Pháp luật” hôm nay sẽ cùng với các chuyên gia trao đổi, làm rõ với chủ đề: Xác định thời điểm chuyển giao quyền sở hữu trong hợp đồng mua bán hàng hóa.

Khách mời: – LS. Bùi Văn Thành – Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, Giám đốc Công ty Luật TNHH Mặt Trời Mới – TS.Nguyễn Ngọc Hà – Phó Trưởng khoa Luật, ĐH Ngoại thương

Translate »