Kinh Doanh và Pháp Luật | Tập 612: Khiếm khuyết hàng hóa và trách nhiệm kiểm hàng của bên mua
Theo quy định hiện nay, việc kiểm tra hàng hóa trước khi giao là yêu cầu rất cần thiết đối với giao dịch mua bán trong thương mại đối với bên bán, nhằm ngăn ngừa những sai sót trong việc giao hàng, tăng khả năng thực hiện hiệu quả việc mua bán.

Tuy nhiên nghĩa vụ này không chỉ thuộc về người bán, mà nó còn quyền lợi của cả bên mua khi nhận hàng. Quy định này nhằm đảm bảo hạn chế tối đa những tranh chấp có thể phát sinh liên quan tới khiếm khuyết hàng hóa trong các hợp đồng mua bán hàng hóa. Và xoay quanh vấn đề này, các bên tham gia hợp đồng mua bán hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa quốc tế cần phải lưu ý những vấn đề gì?

Nội dung này sẽ được các chuyên gia, phân tích và làm rõ trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật ngày hôm nay với chủ đề: KHIẾM KHUYẾT HÀNG HÓA VÀ TRÁCH NHIỆM KIỂM HÀNG CỦA BÊN MUA. Mời quý vị cùng theo dõi!

Khách mời: – TTV Bùi Văn Thành, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam – Luật sư Nguyễn Đức Mạnh, Luật sư thành viên Công ty Luật Bizlink Việt Nam

Translate »