Kinh Doanh và Pháp Luật | Tập 613: Sản xuất xanh- Xu hướng và giải pháp phát triển

 
Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu đang được xem là vấn đề cấp bách của thế giới, xu hướng sản xuất chuyển dịch từ “nâu” sang “xanh” đã và đang trở thành xu thế toàn cầu. Không chỉ riêng nông nghiệp mà tất cả các lĩnh vực như công nghiệp, dịch vụ, thương mại đều đang nắm bắt xu hướng sản xuất xanh bằng các giải pháp thân thiện với môi trường. Xanh hóa sản xuất góp phần giảm thiểu ô nhiễm và phát thải nhà kính, hướng tới tăng trưởng bền vững và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cả về kinh tế lẫn những giá trị vô hình cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các doanh nghiệp Việt vẫn còn gặp nhiều rào cản trong việc chuyển đổi và phát triển sản xuất xanh. Vậy những khó khăn thách thức đang tạo lực cản cho các doanh nghiệp là gì?

Và làm thế nào để tháo gỡ các nút thắt đó? Nội dung này sẽ được các chuyên gia, phân tích và làm rõ trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật ngày hôm nay với chủ đề: Sản xuất xanh – Xu hướng và giải pháp phát triển

Khách mời: – TS. Hoàng Dương Tùng – Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường – PGS.TS Nguyễn Thế Chinh – Viện trưởng. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và Môi trường, BộTài Nguyên và Môi trường.

Translate »