Kinh Doanh và Pháp Luật | Tập 616: Tranh chấp về yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một chế định quan trọng trong luật dân sự. Đây là trách nhiệm dân sự của bên có lỗi gây hại đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của các chủ thể khác. Trên thực tế, không ít vụ tranh chấp đã xảy ra gắn liền với yếu tố bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ nguyên tắc bồi thường, cũng như trách nhiệm của các bên khi xảy ra các thiệt hại ngoài hợp đồng.

Để mang đến cho quý vị cái nhìn rõ nét nhất về các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề này, chương trình Kinh doanh và Pháp luật ngày hôm nay sẽ cùng các chuyên gia phân tích và chia

Khách mời:

– TS Lê Giang – Khoa Pháp luật Dân sự, Đại học Luật Hà Nội

– TS, LS Đặng Văn Cường – Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp

Translate »