Kinh Doanh và Pháp Luật | Tập 617: Khung pháp lý và chính sách phát triển của kinh tế tuần hoàn.
Kinh tế tuần hoàn là một mô hình kinh tế mới. Việc áp dụng kinh tế tuần hoàn đang là một xu hướng mạnh mẽ ở nhiều quốc gia trên thế giới bởi chính những lợi ích về cả kinh tế, môi trường và xã hội. Tại Việt Nam, mô hình kinh tế tuần hoàn đã và đang được nhiều các doanh nghiệp hướng tới và triển khai.

Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn có những khó khăn, vướng mắc, cần hoàn thiện khung pháp lý cũng như cơ chế, chính sách cho sự phát triển của kinh tế tuần hoàn và khuyến khích các DN triển khai mô hình này. Vậy, đâu là khung pháp lý và chính sách cần có để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tuần hoàn? Chương trình “Kinh doanh và Pháp luật” hôm nay sẽ cùng với các chuyên gia trao đổi, làm rõ với chủ đề: Hoàn thiện khung pháp lý và chính sách cho sự phát triển của kinh tế tuần hoàn.

Khách mời: – TS. Trần Thị Hồng Minh – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Bộ Kế hoạch và Đầu tư; – PGS.TS Nguyễn Thế Chinh – Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và Môi trường (ISPONRE), Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Translate »