Kinh Doanh và Pháp Luật | Tập 618: Chuyển đổi số trong doanh nghiệp – Cơ hội và thách thức?
Hiện nay, ở Việt Nam, chuyển đổi số đã diễn ra hầu hết các loại hình doanh nghiệp và ở nhiều mức độ khác nhau. Quá trình chuyển đổi số đã bắt đầu diễn ra mạnh mẽ, nhất là trong những ngành như tài chính, giao thông, du lịch… Tuy nhiên, việc chuyển đối số trong DN vẫn gặp không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi cần có sự nhận thức, đầu tư mạnh mẽ của doanh nghiệp, cũng như sự đồng hành của Chính phủ trong việc hoàn thiện khung pháp lý cũng như tạo cơ chế, chính sách cho chuyển đổi số. Vậy, thực trạng chuyển đổi số trong doanh nghiệp Việt hiện nay như thế nào?

Đâu là giải pháp để doanh nghiệp chuyển đổi số thành công và hiệu quả? Chương trình “Kinh doanh và Pháp luật” hôm nay sẽ cùng với các chuyên gia trao đổi, làm rõ với chủ đề: Chuyển đổi số trong doanh nghiệp – Cơ hội và thách thức?

Khách mời: – Ông Lê Văn Khương – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Ông Vũ Gia Luyện – Phó giám đốc Trung tâm Bản quyền số, Hội Truyền thông số Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Translate »