Kinh Doanh và Pháp Luật | Tập 619: Cải thiện Luật Trọng tài Thương mại phù hợp với thực tiễn




Hiện nay, có nhiều phương pháp giải quyết tranh chấp thương mại nhưng phương pháp giải quyết tranh chấp bằng hình thức trọng tài thương mại đang được nhiều doanh nghiệp trên trường quốc tế quan tâm và lựa chọn. Sau hơn 10 năm triển khai, Luật Trọng tài thương mại năm 2010 đã tạo cơ chế pháp lý tốt hơn cho hoạt động trọng tài thương mại tại Việt Nam, giúp công tác quản lý trọng tài thương mại được thống nhất. Tuy nhiên bên cạnh đó, Luật Trọng tài Thương mại cũng đã bộc lộ không ít những bất cập ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của trọng tài thương mại ở Việt Nam.

Vậy những hạn chế của khung pháp lý hiện hành là gì? Và làm thế nào để tháo gỡ những vướng mắc đó? Nội dung này sẽ được các chuyên gia, phân tích và làm rõ trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật ngày hôm nay với chủ đề: Luật Trọng tài Thương mại – Một số bất cập và nhu cầu hoàn thiện để phù hợp với thực tiễn. Mời quý vị cùng theo dõi!

Khách mời:

– Ls. Vũ Ánh Dương, Luật sư Đoàn luật sư Tp. HCM

– ThS. Vũ Thị Hằng, Phó Trưởng Ban Thư ký, Thành viên Hội đồng Khoa học, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

Translate »