Kinh Doanh và Pháp Luật | Tập 621: Quy chuẩn kỹ thuật cần ra soát đảm bảo phù hợp với các FTA mới
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật đã được ban hành vào ngày 26 tháng 6 năm 2006 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2007. Bộ Luật này được xây dựng và ban hành trong bối cảnh Việt Nam đàm phán, gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), yêu cầu Việt Nam phải hoàn thiện khung pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng, tăng cường tính minh bạch trong xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, loại bỏ rào cản kỹ thuật thương mại không cần thiết, thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại toàn cầu. Sau hơn 15 năm thực thi, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mới hiện nay, Bộ Luật hiện hành cũng dần bộc lộ các hạn chế, đứng trước nhu cầu cấp thiết cần phải bổ sung và sửa đổi. Vậy những hạn chế của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật là gì? Và chúng ta cần phải có những giải pháp gì giúp sửa đổi Bộ Luật để phù hợp với tình hình hiện nay? Những thông tin này sẽ được các chuyên gia chia sẻ và phân tích trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật ngày hôm nay với chủ đề: Luật Tiêu chuẩn- Quy chuẩn kỹ thuật cần ra soát đảm bảo phù hợp với các FTA mới

Khách mời:

– Bà Nguyễn Minh Thảo – Trưởng Ban Nghiên cứu MTKD và NLCT, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương;

– TS Hà Đăng Hiển, TTV Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

Translate »