Kinh Doanh và Pháp Luật | Tập 648: Hợp đồng giả cách và những rủi ro cần lưu ý
Hợp đồng giả cách là một dạng hợp đồng khá phổ biến trong các giao dịch mua bán, vay vốn hoặc chuyển nhượng tài sản. Tuy nhiên, hợp đồng này lại có tính chất rất đặc biệt và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với các bên tham gia. Vậy, chúng ta có thể hiểu thế nào về khái niệm hợp đồng giả cách? Và đâu là những rủi ro có thể xảy ra khi tham gia vào các giao kết hợp đồng này? Nội dung này sẽ được các chuyên gia, phân tích và làm rõ trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật với chủ đề Hợp đồng giả cách và những rủi ro cần lưu ý.

Khách mời:

– LS Nguyễn Đức Mạnh- PGĐ Công ty Luât TNHH BizLink Việt Nam

– TS. Vương Thanh Thúy – Khoa Pháp luật Dân sự- trường Đại học Luật Hà Nội

Translate »